Trang phục hóa trang thành ông Thần Tài

  • Bộ trang phục ông Thần Tài sử dụng trong ngày vía thần tài mùng 10 tháng giêng.
  • Có sẵn nhiều mẫu để bán và cho thuê. Trên 100 bộ cho thuê đầu đủ phụ kiện.
  • Trang phục hóa thân thành ông Thần Tài thường gồm: Quần, Áo, Nón, Đai lưng, Râu, Tóc, Nén vàng cầm tay, Liễn cầm tay.
  • Ngoài ra còn có Set lân tự múa đầy đủ bộ và trang phục Ông Địa.

Đạo cụ khác

Rồng Ruy Băng – 01

Trang Phục Múa Lân - Sư - Rồng

Bộ Đồ Múa Lân – 08

Trang Phục Múa Lân - Sư - Rồng

Bộ Đồ Múa Lân – 07

Trang Phục Múa Lân - Sư - Rồng

Bộ Đồ Múa Lân – 06

Trang Phục Múa Lân - Sư - Rồng

Trống Múa Lân – 02

Trang Phục Múa Lân - Sư - Rồng

Bộ Đồ Múa Lân – 05

Trang Phục Múa Lân - Sư - Rồng

Bộ Đồ Múa Lân – 03

Trang Phục Múa Lân - Sư - Rồng

Bộ Đồ Múa Lân – 04

Nhạc Cụ Biểu Diễn

Trống Múa Lân – 01

Trang Phục Ngày Vía Thần Tài

Trang Phục Ông Thần Tài – 03

Tóc - Râu Giả

Râu giả – 01

Trang Phục Múa Lân - Sư - Rồng

Bộ Đồ Múa Lân – 02

Trang Phục Múa Lân - Sư - Rồng

Bộ Đồ Múa Lân – 01

Trang Phục Múa Lân - Sư - Rồng

Trang Phục Ông Địa – 01

Trang Phục Ngày Vía Thần Tài

Trang Phục Ông Thần Tài – 01

Trang Phục Ngày Vía Thần Tài

Trang Phục Ông Thần Tài – 02