Danh mục trang phục Nàng Bạch tuyết và Bảy chú lùn

  • Gồm các trang phục của: Công chúa Bạch Tuyết, Bảy chú lùn, Hoàng Hậu, Đức Vua, Thái tử và Binh lính
  • Mỗi trang phục đều được may phù hợp theo gốc truyện. Đều có phụ kiện đi kèm.

Trang Phục Cosplay

Trang Phục Đức Vua – 02

Trang Phục Cosplay

Trang Phục Đức Vua – 01

Trang Phục Cosplay

Trang Phục Hoàng Tử – 02

Trang Phục Cosplay

Trang Phục Hoàng Hậu – 02

Trang Phục Cosplay

Trang Phục Hoàng Tử – 01

Trang Phục Nàng Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn

Trang Phục Bạch Tuyết – 01