Xem dịch vụ
Xem dịch vụ
Xem dịch vụ

Sản phẩm mới

Trang Phục Khác

Áo Vest – 06

Trang Phục Khác

Áo Vest – 05

Trang Phục Khác

Áo Vest – 04

Trang Phục Thần Tài - Ông Địa

Trang Phục Thần Tài – 03

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 109

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 108

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 107

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 106

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 105

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 104

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 103

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 102

Sản phẩm thông dụng

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 02

Trang Phục Cổ Trang Việt Nam

Trang Phục Ngọc Hoàng Thượng Đế – 03

Trang Phục Phúc Lộc Thọ

Trang Phục Ông Thọ – 01

Trang Phục Múa Bụng (Belly Dance)

Trang Phục Múa Bụng – 01

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 29

Trang Phục Nông Dân

Trang Phục Nông Dân – 02

Trang Phục Âu Lạc

Trang Phục Âu Lạc – 01

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 65

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Hằng Nga – 03

Trang Phục Dân Tộc H'Mông (Mèo)

Trang Phục Dân Tộc H’Mông – 27

Trang Phục Khiêu Vũ Hiện Đại

Trang Phục Khiêu Vũ – 05

Trang Phục Tết Trung Thu

Bộ Đồ Múa Lân – 01

Trang phục ba miềnXem tất cả

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 12

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 28

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 50

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 55

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 37

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 74

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 66

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 105

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 33

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 68

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 21

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 62

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 22

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 49

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 75

Xem thêm!
Xem thêm!
Xem thêm!
Xem thêm!

Trang phục Các Dân TộcXem tất cả

Trang Phục Dân Tộc H'Mông (Mèo)

Trang Phục Dân Tộc H’Mông – 29

Trang Phục Dân Tộc H'Mông (Mèo)

Trang Phục Dân Tộc H’Mông – 11

Trang Phục Dân Tộc H'Mông (Mèo)

Trang Phục Dân Tộc H’Mông – 27

Trang Phục Dân Tộc H'Mông (Mèo)

Trang Phục Dân Tộc H’Mông – 24

Trang Phục Dân Tộc H'Mông (Mèo)

Trang Phục Dân Tộc H’Mông – 25

Trang Phục Dân Tộc H'Mông (Mèo)

Trang Phục Dân Tộc H’Mông – 14

Trang Phục Dân Tộc H'Mông (Mèo)

Trang Phục Dân Tộc H’Mông – 30

Trang Phục Dân Tộc H'Mông (Mèo)

Trang Phục Dân Tộc H’Mông – 03

Xem thêm!

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên – 03

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên – 09

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên – 08

Trang Phục Dân Tộc Ê Đê

Trang Phục Dân Tộc Ê Đê – 01

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên – 02

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên – 07

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên – 01

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên – 06

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên – 04

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên – 10

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên – 05

Xem thêm!

Trang Phục Dân Tộc Tày

Trang Phục Dân Tộc Tày – 02

Trang Phục Dân Tộc Tày

Trang Phục Dân Tộc Tày – 01

Xem thêm!

Trang Phục Dân Tộc Chăm

Trang Phục Dân Tộc Chăm – 01

Trang Phục Dân Tộc Chăm

Trang Phục Múa Chăm Pa – 02

Trang Phục Dân Tộc Chăm

Trang Phục Múa Chăm Pa – 01

Xem thêm!

Trang phục truyền thống các nướcXem tất cả

Trang Phục Truyền Thống Hàn Quốc

Hanbok – 04

Trang Phục Truyền Thống Hàn Quốc

Hanbok – 08

Trang Phục Truyền Thống Hàn Quốc

Hanbok – 06

Trang Phục Truyền Thống Hàn Quốc

Hanbok – 05

Trang Phục Truyền Thống Hàn Quốc

Hanbok – 01

Trang Phục Truyền Thống Hàn Quốc

Hanbok – 02

Trang Phục Truyền Thống Hàn Quốc

Hanbok – 03

Trang Phục Truyền Thống Hàn Quốc

Hanbok – 09

Xem thêm!

Trang Phục Truyền Thống Nhật Bản

Kimono – 06

Trang Phục Truyền Thống Nhật Bản

Kimono – 11

Trang Phục Truyền Thống Nhật Bản

Kimono – 03

Trang Phục Truyền Thống Nhật Bản

Kimono – 02

Trang Phục Truyền Thống Nhật Bản

Kimono – 08

Trang Phục Truyền Thống Nhật Bản

Kimono – 07

Trang Phục Truyền Thống Nhật Bản

Kimono – 09

Trang Phục Truyền Thống Nhật Bản

Kimono – 10

Xem thêm!
Xem thêm!

Trang Phục Truyền Thống Ấn Độ

Sari – 02

Trang Phục Truyền Thống Ấn Độ

Sari – 01

Trang Phục Truyền Thống Ấn Độ

Dhoti – 04

Trang Phục Truyền Thống Ấn Độ

Dhoti – 03

Trang Phục Truyền Thống Ấn Độ

Dhoti – 02

Trang Phục Truyền Thống Ấn Độ

Dhoti – 01

Xem thêm!

Trang Phục Truyền Thống Thái Lan

Trang Phục Thái Lan – 02

Trang Phục Truyền Thống Thái Lan

Trang Phục Thái Lan – 01

Xem thêm!

Trang phục hóa trangXem tất cả

Trang Phục Cổ Trang

Trang Phục Hằng Nga – 14

Trang Phục Cổ Trang Việt Nam

Trang Phục Ngọc Hoàng Thượng Đế – 02

Trang Phục Cổ Trang Việt Nam

Trang Phục Lính Tây Sơn – 01

Trang Phục Cổ Trang Việt Nam

Trang Phục Quan – 04

Trang Phục Cổ Trang Việt Nam

Trang Phục Lính Tây Sơn – 02

Trang Phục Cổ Trang Trung Quốc

Trang Phục Hằng Nga – 02

Trang Phục Cổ Trang Việt Nam

Trang Phục Hằng Nga – 22

Trang Phục Cổ Trang Việt Nam

Trang Phục Táo Quân – 06

Xem thêm!
Xem thêm!

Trang Phục Thú Hở Mặt

Trang Phục Thú Hở Mặt – 03

Trang Phục Thú Hở Mặt

Trang Phục Thú Hở Mặt – 16

Trang Phục Thú Hở Mặt

Trang Phục Thú Hở Mặt – 02

Trang Phục Thú Hở Mặt

Trang Phục Thú Hở Mặt – 08

Trang Phục Thú Hở Mặt

Trang Phục Thú Hở Mặt – 09

Trang Phục Thú Hở Mặt

Trang Phục Thú Hở Mặt – 17

Trang Phục Thú Hở Mặt

Trang Phục Thú Hở Mặt – 10

Trang Phục Thú Hở Mặt

Trang Phục Thú Hở Mặt – 23

Xem thêm!

Trang Phục Lễ Giáng Sinh (Noel)

Trang Phục Bà Già Noel – 12

Trang Phục Lễ Giáng Sinh (Noel)

Trang Phục Bà Già Noel – 11

Trang Phục Lễ Giáng Sinh (Noel)

Trang Phục Bà Già Noel – 10

Trang Phục Lễ Giáng Sinh (Noel)

Trang Phục Bà Già Noel – 09

Trang Phục Lễ Giáng Sinh (Noel)

Trang Phục Bà Già Noel – 08

Trang Phục Lễ Giáng Sinh (Noel)

Trang Phục Bà Già Noel – 07

Trang Phục Lễ Giáng Sinh (Noel)

Trang Phục Ông Già Noel – 03

Trang Phục Lễ Giáng Sinh (Noel)

Trang Phục Bà Già Noel – 06

Xem thêm!

Trang phục múa - nhảy - khiêu vũXem tất cả

Váy - Đầm Múa Các Loại

Đầm Múa – 37

Váy - Đầm Múa Các Loại

Đầm Múa – 43

Váy - Đầm Múa Các Loại

Đầm Múa – 10

Váy - Đầm Múa Các Loại

Đầm Múa – 32

Váy - Đầm Múa Các Loại

Đầm Múa – 02

Váy - Đầm Múa Các Loại

Đầm Múa – 30

Váy - Đầm Múa Các Loại

Đầm Múa – 26

Xem thêm!

Trang Phục Múa Bụng (Belly Dance)

Trang Phục Múa Bụng – 20

Trang Phục Múa Bụng (Belly Dance)

Trang Phục Múa Bụng – 17

Trang Phục Múa Bụng (Belly Dance)

Trang Phục Múa Bụng – 10

Trang Phục Múa Bụng (Belly Dance)

Trang Phục Múa Bụng – 19

Trang Phục Múa Bụng (Belly Dance)

Trang Phục Múa Bụng – 22

Trang Phục Múa Bụng (Belly Dance)

Trang Phục Múa Bụng – 01

Trang Phục Múa Bụng (Belly Dance)

Trang Phục Múa Bụng – 03

Trang Phục Múa Bụng (Belly Dance)

Trang Phục Múa Bụng – 15

Xem thêm!

Trang Phục Âu Lạc

Trang Phục Âu Lạc – 07

Trang Phục Âu Lạc

Trang Phục Âu Lạc – 05

Trang Phục Âu Lạc

Trang Phục Âu Lạc – 08

Trang Phục Âu Lạc

Trang Phục Âu Lạc – 04

Trang Phục Âu Lạc

Trang Phục Âu Lạc – 12

Trang Phục Âu Lạc

Trang Phục Âu Lạc – 23

Trang Phục Âu Lạc

Trang Phục Âu Lạc – 03

Trang Phục Âu Lạc

Trang Phục Âu Lạc – 15

Xem thêm!

Trang Phục Múa Ba Lê (Ballet)

Trang Phục Múa Ba Lê – 01

Trang Phục Múa Ba Lê (Ballet)

Trang Phục Múa Ba Lê – 02

Xem thêm!

Trang phục theo nghề nghiệpXem tất cả

Trang phục khácXem tất cả

Trang Phục Khác

Áo Vest – 05

Trang Phục Khác

Áo Vest – 06

Trang Phục Khác

Áo Vest – 04

Trang Phục Khác

Áo Vest – 03

Trang Phục Khác

Áo Vest – 01

Trang Phục Khác

Áo Vest – 02

Trang Phục Khác

Áo Gilê – 01

Phụ kiện của trang phụcXem tất cả

Phụ Kiện Trang Phục

Nơ Bướm – 03

Phụ Kiện Trang Phục

Vòng Hoa Đội Đầu – 01

Phụ Kiện Trang Phục

Ba Lô Quân Đội – 01

Phụ Kiện Trang Phục

Khăn Đóng – 01

Phụ Kiện Trang Phục

Nơ Bướm – 02

Phụ Kiện Trang Phục

Khăn Đóng – 04

Phụ Kiện Trang Phục

Cà Vạt – 02

Đạo cụ biểu diễnXem tất cả

Đạo Cụ Biểu Diễn

Mẹt – 01

Đạo Cụ Biểu Diễn

Hoa Mai – 01

Đạo Cụ Biểu Diễn

Bánh Chưng Bánh Tét – 01

Nhạc Cụ Biểu Diễn

Đàn Tỳ Bà – 01

Nhạc Cụ Biểu Diễn

Trống Cơm – 01

Đạo Cụ Biểu Diễn

Súng – 01

Đạo Cụ Biểu Diễn

Bộ Đòn Gánh Và Quang Gánh

Lý do bạn nên chọn trang phục biểu diễn ánh sáng?

Cở sở chuyên thiết kế & cung cấp các loại trang phục – đạo cụ biểu diễn giá rẻ, uy tín nhất hiện nay. Dịch vụ cho thuê hay bán đều được đánh giá cao. Hỗ trợ khách hàng hết mức góp phần tạo nên tiết mục thành công trọn vẹn nhất.

khách hàng nói gì về chúng tôi?

Với sự tin dùng của hơn 30.000 khách hàng trên khắp cả nước, Trang Phục Biểu Diễn Ánh Sáng không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Đây là nơi thuê trang phục biểu diễn ở tphcm rẻ và đẹp nhất trong những nơi mình biết. Mỗi loại trang phục cho đều có mẫu mã đa dạng và đầy đủ kích cỡ cho mọi người. Cảm ơn Trang Phục Ánh Sáng giúp mình tiết kiệm chi phí và thời gian.

Cảm thấy rất hài lòng khi mua trang phục biểu diễn tại đây. Thành phẩm đẹp, giá rẻ và làm ăn rất uy tín. Cảm ơn xưởng may đã giúp công ty mình khai trương chi nhánh mới thành công nhé!

Địa chỉ cho thuê trang phục biểu diễn giá rẻ không thể bỏ qua. Trang phục toàn mẫu đẹp với đủ phụ kiện đi kèm. Đạo cụ biểu diễn cũng đa dạng không kém. Thuê nhiều còn được khuyến mãi hấp dẫn thì còn gì bằng.

Mình thường xuyên mua trang phục ở đây! Theo mình thấy thì Trangphucdienanhsang.com chính là cơ sở bán trang phục biểu diễn rẻ và uy tín nhất hiện nay. Mua nhiều còn được ưu đãi nữa chứ. Mình sẽ còn ủng hộ shop nhiều nhiều.