Xem dịch vụ
Xem dịch vụ
Xem dịch vụ

Sản phẩm mới

Trang Phục Chú Hề

Trang Phục Chú Hề – 03

Trang Phục Chú Hề

Trang Phục Chú Hề – 02

Trang Phục Chú Hề

Trang Phục Chú Hề – 01

Trang Phục Thú Hở Mặt

Trang Phục Thú Hở Mặt – 07

Trang Phục Âu Lạc

Trang Phục Âu Lạc – 15

Trang Phục Dân Tộc H'Mông

Trang Phục Dân Tộc H’Mông – 13

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 67

Trang Phục Biểu Diễn

Áo Dài Truyền Thống – 85

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 83

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 61

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 60

Trang Phục Táo Quân

Trang Phục Thiên Lôi – 01

Sản phẩm thông dụng

Trang Phục Âu Lạc

Trang Phục Âu Lạc – 10

Trang Phục Halloween

Trang Phục Halloween – 03

Trang Phục Âu Lạc

Trang Phục Âu Lạc – 01

Trang Phục Nhật Bản

Kimono – 01

Trang Phục Dân Tộc H'Mông

Trang Phục Dân Tộc H’Mông – 13

Váy - Đầm Múa Các Loại

Đầm Múa – 01

Trang Phục Âu Lạc

Trang Phục Âu Lạc – 15

Trang Phục Nông Dân

Trang Phục Nông Dân – 02

Trang Phục Phúc Lộc Thọ

Trang Phục Ông Thọ – 01

Danh mục sản phẩm

Trang phục Việt NamXem tất cả

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 01

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 04

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 39

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 65

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 02

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 47

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 36

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 45

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 08

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 77

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 79

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 42

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 17

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 36

Trang phục Các Dân TộcXem tất cả

Trang Phục Dân Tộc Thái

Trang Phục Dân Tộc Thái – 03

Trang Phục Dân Tộc H'Mông

Trang Phục Dân Tộc H’Mông – 08

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên – 06

Trang Phục Dân Tộc Tày

Trang Phục Dân Tộc Tày – 01

Trang Phục Dân Tộc H'Mông

Trang Phục Dân Tộc H’Mông – 06

Trang Phục Dân Tộc H'Mông

Trang Phục Dân Tộc H’Mông – 07

Trang Phục Dân Tộc H'Mông

Trang Phục Dân Tộc H’Mông – 02

Trang Phục Dân Tộc Thái

Trang Phục Dân Tộc Thái – 01

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên – 07

Trang Phục Dân Tộc H'Mông

Trang Phục Dân Tộc H’Mông – 05

Trang Phục Dân Tộc H'Mông

Trang Phục Dân Tộc H’Mông – 11

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên – 03

Trang Phục Dân Tộc Chăm

Trang Phục Múa Chăm Pa – 01

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên – 09

Trang Phục Dân Tộc H'Mông

Trang Phục Dân Tộc H’Mông – 04

Trang phục các nướcXem tất cả

Trang Phục Ấn Độ

Trang Phục Múa Bụng – 13

Trang Phục Hàn Quốc

Hanbok – 01

Trang Phục Ấn Độ

Trang Phục Múa Bụng – 11

Trang Phục Hàn Quốc

Hanbok – 07

Trang Phục Hàn Quốc

Hanbok – 03

Trang Phục Hàn Quốc

Hanbok – 05

Trang Phục Ấn Độ

Trang Phục Múa Bụng – 10

Trang Phục Nhật Bản

Kimono – 06

Trang Phục Ấn Độ

Trang Phục Múa Bụng – 01

Trang Phục Ấn Độ

Trang Phục Múa Bụng – 03

Trang Phục Hàn Quốc

Hanbok – 06

Trang Phục Ấn Độ

Trang Phục Múa Bụng – 02

Trang Phục Nhật Bản

Kimono – 05

Trang phục hóa trangXem tất cả

Trang Phục Halloween

Trang Phục Halloween – 03

Trang Phục Halloween

Trang Phục Halloween – 01

Trang Phục Thú Hở Mặt

Trang Phục Thú Hở Mặt – 08

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Hằng Nga – 11

Trang Phục Dân Gian Việt Nam

Trang Phục Ông Đồ – 01

Trang Phục Chú Hề

Trang Phục Chú Hề – 03

Trang Phục Lễ Giáng Sinh (Noel)

Trang Phục Con Tuần Lộc – 01

Trang Phục Cung Đình

Trang Phục Nam Tào – 01

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Ông Địa – 01

Trang Phục Táo Quân

Trang Phục Thiên Lôi – 01

Trang Phục Cung Đình

Trang Phục Quan – 07

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Hằng Nga – 09

Trang Phục Cổ Trang

Trang Phục Hằng Nga – 16

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Hằng Nga – 03

Trang Phục Cung Đình

Trang Phục Hai Bà Trưng – 01

Trang phục múa - nhảyXem tất cả

Trang Phục Khiêu Vũ Hiện Đại

Trang Phục Khiêu Vũ – 08

Trang Phục Ấn Độ

Trang Phục Múa Bụng – 07

Váy - Đầm Múa Các Loại

Đầm Múa – 27

Váy - Đầm Múa Các Loại

Đầm Múa – 01

Váy - Đầm Múa Các Loại

Đầm Múa – 06

Trang Phục Âu Lạc

Trang Phục Âu Lạc – 03

Trang Phục Ấn Độ

Trang Phục Múa Bụng – 03

Váy - Đầm Múa Các Loại

Đầm Múa – 13

Váy - Đầm Múa Các Loại

Đầm Múa – 24

Trang Phục Âu Lạc

Trang Phục Âu Lạc – 15

Trang Phục Ấn Độ

Trang Phục Múa Bụng – 08

Trang Phục Ấn Độ

Trang Phục Múa Bụng – 04

Trang Phục Âu Lạc

Trang Phục Âu Lạc – 12

Trang Phục Âu Lạc

Trang Phục Âu Lạc – 08

Váy - Đầm Múa Các Loại

Đầm Múa – 02

Trang phục theo nghề nghiệpXem tất cả

Trang Phục Đầu Bếp

Trang Phục Đầu Bếp – 01

Quân Phục Quân Đội Việt Nam

Quân Phục Lục Quân Việt Nam – 02

Trang Phục Cổ Vũ Viên

Trang Phục Nhảy Cổ Vũ – 01

Quân Phục Quân Đội Việt Nam

Quân Phục Hải Quân Việt Nam – 02

Quân Phục Quân Đội Việt Nam

Quân Phục Hải Quân Việt Nam – 01

Trang Phục Cổ Vũ Viên

Trang Phục Nhảy Cổ Vũ – 02

Trang Phục Nông Dân

Trang Phục Nông Dân – 01

Trang Phục Ngành Y

Trang Phục Bác Sĩ – 01

Trang Phục Đầu Bếp

Trang Phục Đầu Bếp – 02

Trang Phục Cổ Vũ Viên

Trang Phục Nhảy Cổ Vũ – 03

Quân Phục Quân Đội Việt Nam

Quân Phục Lục Quân Việt Nam – 01

Trang Phục Nông Dân

Trang Phục Nông Dân – 02

Trang phục khácXem tất cả

Trang Phục Khác

Áo Vest – 01

Trang Phục Khác

Áo Gilê – 01

Trang Phục Khác

Áo Vest – 03

Trang Phục Khác

Áo Vest – 02

Phụ kiện của trang phụcXem tất cả

Phụ Kiện Trang Phục

Cà Vạt – 01

Phụ Kiện Trang Phục

Cà Vạt – 03

Phụ Kiện Trang Phục

Ba Lô Quân Đội – 01

Phụ Kiện Trang Phục

Khăn Đóng – 03

Phụ Kiện Trang Phục

Nơ Bướm – 03

Phụ Kiện Trang Phục

Nơ Bướm – 01

Phụ Kiện Trang Phục

Khăn Đóng – 04

Phụ Kiện Trang Phục

Mũ Âu Lạc – 01

Đạo cụ biểu diễnXem tất cả

Đạo Cụ Biểu Diễn

Bông Cổ Vũ – 01

Nhạc Cụ Biểu Diễn

Đàn Tỳ Bà – 01

Đạo Cụ Biểu Diễn

Hoa Mai – 01

Nhạc Cụ Biểu Diễn

Trống Cơm – 01

Đạo Cụ Biểu Diễn

Súng – 01

Lý do bạn nên chọn trang phục biểu diễn ánh sáng?

Cở sở chuyên thiết kế & cung cấp các loại trang phục – đạo cụ biểu diễn giá rẻ, uy tín nhất hiện nay. Dịch vụ cho thuê hay bán đều được đánh giá cao. Hỗ trợ khách hàng hết mức góp phần tạo nên tiết mục thành công trọn vẹn nhất.

khách hàng nói gì về chúng tôi?

Với sự tin dùng của hơn 30.000 khách hàng trên khắp cả nước, Trang Phục Biểu Diễn Ánh Sáng không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Cảm thấy rất hài lòng khi mua trang phục biểu diễn tại đây. Thành phẩm đẹp, giá rẻ và làm ăn rất uy tín. Cảm ơn xưởng may đã giúp công ty mình khai trương chi nhánh mới thành công nhé!

Anh Khánh / Công ty TNHH Không Gian Vui Chơi

Địa chỉ cho thuê trang phục biểu diễn giá rẻ không thể bỏ qua. Trang phục toàn mẫu đẹp với đủ phụ kiện đi kèm. Đạo cụ biểu diễn cũng đa dạng không kém. Thuê nhiều còn được khuyến mãi hấp dẫn thì còn gì bằng.

Mr.Hùng / Trường Mầm Non - Tiểu Học Trí Tuệ Việt

Đây là nơi thuê trang phục biểu diễn ở tphcm rẻ và đẹp nhất trong những nơi mình biết. Mỗi loại trang phục cho đều có mẫu mã đa dạng và đầy đủ kích cỡ cho mọi người. Cảm ơn Trang Phục Ánh Sáng giúp mình mình tiết kiệm được rất nhiều chi phí và thời gian.

Linh Trần / Facebook

Mình thường xuyên mua trang phục ở đây! Theo mình thấy thì Trangphucdienanhsang.com chính là cơ sở bán trang phục biểu diễn rẻ và uy tín nhất hiện nay. Mua nhiều còn được ưu đãi nữa chứ. Mình sẽ còn ủng hộ shop nhiều nhiều.

Ms.Hương / Trường mầm non quốc tế Kindy City

May đồ biểu diễn ở xưởng may Trang Phục Biểu Diễn Ánh Sáng chắc là đẹp nhất rồi. May nhiều sẽ được chiết khấu nên giá lại rất rẻ. Mọi người cùng ủng hộ nhé!

Cô Lan / Giáo viên trường quốc tế Singapore

Tin tức & sự kiện

Đối tác khách hàng