Trang phục Áo tứ thân

  • Áo tứ thân là một trong những trang phục truyền thống của Việt Nam. Trước đây thường sử dụng làm trang phục mặc hằng ngày của người phụ nữ Miền Bắc.
  • Một bộ Áo tứ thân đầy đủ gồm: Áo tứ thân, Yếm, Váy đụp, Dây lưng và Mấn.
  • Chia làm 2 loại là loại trơn và loại có họa tiết. Họa tiết có thể được in phun kim tuyến, vẽ, in 3D, thêu…