Trang Phục Ông Đồ

Kính Mắt Tròn Đen – 01

Tóc - Râu Giả

Tóc Giả – 12

Tóc - Râu Giả

Tóc Giả – 11

Tóc - Râu Giả

Tóc Giả – 10

Tóc - Râu Giả

Tóc Giả – 09

Tóc - Râu Giả

Tóc Giả – 08

Tóc - Râu Giả

Tóc Giả – 07

Tóc - Râu Giả

Tóc Giả – 06

Tóc - Râu Giả

Tóc Giả – 05

Tóc - Râu Giả

Tóc Giả – 04

Tóc - Râu Giả

Tóc Giả – 02

Tóc - Râu Giả

Tóc Giả – 03

Cà vạt - Nơ - Dây đai chữ Y

Nơ – 04

Cà vạt - Nơ - Dây đai chữ Y

Dây Đai Chữ Y – 01