THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Danh sách ngân hàng thanh toán qua hình thức chuyển khoản:

Sacombank – Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín

Chủ tài khoản: Nguyễn Hoàng Quỳnh

Số tài khoản: