THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Danh sách ngân hàng thanh toán qua hình thức chuyển khoản:

Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Techcombank – Chi nhánh Gia Định

Chủ tài khoản: Nguyễn Hoàng Quỳnh

Số tài khoản: 19031506627668

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Sacombank – Chi nhánh Sài Gòn

Chủ tài khoản: Nguyễn Hoàng Quỳnh

Số tài khoản: 060152559723

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Agribank – Chi nhánh Nam Sài Gòn

Chủ tài khoản: Nguyễn Hoàng Quỳnh

Số tài khoản: 6160205370032

Lưu ý: Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi bạn chuyển tiền nhầm hoặc không phải tài khoản ghi trên website của https://trangphucdienanhsang.com.