Trang phục thời Văn Lang và Âu Lạc của Việt Nam

  • Bao gồm trang phục của nước Văn Lang và nước Âu Lạc
  • Trang phục có cỡ từ trẻ em mầm non cho đến người lớn. Đủ cả nam và nữ
  • Mẫu mã đa dạng từ kiểu dáng, màu sắc đến họa tiết
  • Trang Phục Biểu Diễn Ánh Sáng có cho thuê và nhận may trang phục theo mẫu

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Lạc – 38

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Lạc – 37

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Lạc – 36

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Lạc – 35

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Lạc – 34

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Lạc – 33

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Lạc – 28

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Hùng Vương – 01

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Lạc Long Quân – 01

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Cơ – 01

Quạt Chuyên Múa

Quạt Múa – 07

Quạt Chuyên Múa

Quạt Múa – 08

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Lạc – 27

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Lạc – 26

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Lạc – 25

Nhạc Cụ Biểu Diễn

Trống Múa Lân – 01

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Lạc – 24

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Lạc – 23

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Lạc – 22

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Lạc – 21