Biết đến với nhiều tên gọi như Xường xám, sườn xám, áo dài Thượng Hải.