Trống Múa Lân – 01

Trống múa lân nhiều cỡ

  • Cỡ lớn cao và rộng: 60x60cm
  • Cỡ trung cao và rộng: 45x45cm
  • Cỡ nhỏ cao và rộng: 20×30
  • Một trống có 2 dùi trống đi kèm
Đặt may gọi 0937 237 975 Thuê đồ gọi 0979 742 879 Chat trong Zalo Chat trên Fanpage Facebook

Nhận may trang phục theo mẫu trên toàn quốc uy tín!