Trống Múa Lân – 01

  • Trống múa Lân
  • Cỡ lớn cao và rộng: 60x60cm
  • Cỡ trung cao và rộng: 45x45cm
  • Có dùi đánh trống
Báo giá thuê 0979 742 879 Báo giá may 0937 237 975

Nhận may theo mẫu và ship trên toàn quốc đảm bảo uy tín!