Bộ Đồ Múa Lân – 03

Bộ đồ Lân vẽ màu đỏ

  • Dành cho 2 người múa
  • Khung làm bằng Mây nên rất nhẹ
  • Có đầy đủ đuôi và quần cho người múa