Trang phục biểu diễn lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

  • Bao gồm trang phục hóa trang thành các nhân vật: Vua Hùng (Hùng Vương), Mị Châu – Trọng Thủy, Âu Cơ – Lạc Long Quân, Sơn Tinh – Thủy Tinh…
  • Trang phục múa – hát các ca khúc như: Dòng máu Lạc Hồng, Hào Khí Việt Nam, Huyền Sử Âu Lạc…
  • Các đạo cụ biểu diễn thường dùng như: Cờ ngũ sắc, Lọng, Hoa múa, Quạt múa, Trống, Gậy…
  • Các mẫu trang phục Giỗ Tổ Hùng Vương đều có sẵn để bán và cho thuê

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Lạc – 36

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Lạc – 35

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Lạc – 34

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Lạc – 33

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 125

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 124

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Lính Tây Sơn – 04

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Lính Tây Sơn – 03

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Lạc – 32

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Lạc – 31

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Lạc – 29

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Lạc – 30

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Lạc – 28

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Hùng Vương – 01

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Lạc Long Quân – 01

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Cơ – 01

Quạt Chuyên Múa

Quạt Múa – 07

Quạt Chuyên Múa

Quạt Múa – 08

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Lạc – 27


ẢNH BIỂU DIỄN CỦA KHÁCH HÀNG