Trang Phục Truyền Thống Nước Nga

  • Bao gồm trang phục: Sarafan, Kosovorotka
  • Phụ kiện: Mũ kokoshnik