Trang Phục Ông Đồ

  • Trang phục hóa trang thành ông Đồ (hay ông Thầy Đồ)
  • Là kiểu áo dài truyền thống của nam. Bộ trang phục gồm có quần, áo lót, áo ngoài và khăn xếp.
  • Có size từ trẻ em mầm non cho đến người lớn 100kg.

Trang Phục Ông Đồ

Kính Mắt Tròn Đen – 01

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 91

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 65

Trang Phục Ông Đồ

Trang Phục Ông Đồ – 01

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 30