Bán và cho thuê trang phục Phúc Lộc Thọ

  • Loại trang phục biểu diễn hóa trang thành 3 vị thần Phúc Lộc Thọ (còn gọi là Phước Lộc Thọ).
  • Trang phục của ba Ông đều có những phụ kiện riêng đi kèm. Mỗi mẫu đều có nhiều màu sắc để bạn lựa chọn theo ý muốn.

Trang Phục Phúc Lộc Thọ

Trang Phục Phúc Lộc Thọ – 01

Trang Phục Phúc Lộc Thọ

Trang Phục Ông Thọ – 01

Trang Phục Phúc Lộc Thọ

Trang Phục Phúc Lộc Thọ – 02

Trang Phục Phúc Lộc Thọ

Trang Phục Ông Phúc – 01

Trang Phục Phúc Lộc Thọ

Trang Phục Ông Lộc – 02

Trang Phục Phúc Lộc Thọ

Trang Phục Ông Lộc – 01