Danh mục Yếm – Váy đụp

  • Bao gồm: Yếm và Váy đụp. Chia làm loại trơn và loại có họa tiết.
  • Váy chia làm hai loại Váy ngắn và Váy dài.