Trang phục Tết trung thu

  • Các loại trang phục biểu diễn sử dụng trong dịp lễ Tết Trung Thu. Bao gồm: Trang phục chị Hằng Nga, Trang phục Chú Cuội, Trang phục Thỏ Ngọc, Bộ múa lân, Trang phục Thần Tài, Trang phục Ông Địa.
  • Tất cả các mẫu đều có đầy đủ phụ kiện và đạo cụ đi kèm. Có size dành cho trẻ em và người lớn.
  • Dịch vụ bao gồm bán và cho thuê. Nhận may theo mẫu đảm bảo uy tín trên toàn quốc.

Trang Phục Cổ Trang Trung Quốc

Trang Phục Hằng Nga – 50

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Hằng Nga – 49

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Hằng Nga – 48

Trang Phục Múa Lân - Sư - Rồng

Bộ Đồ Múa Lân – 05

Nhạc Cụ Biểu Diễn

Trống Múa Lân – 01

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Hằng Nga – 47

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Hằng Nga – 46

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Hằng Nga – 45

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Hằng Nga – 44

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Hằng Nga – 43

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Hằng Nga – 42

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Hằng Nga – 41

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Hằng Nga – 40

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Hằng Nga – 39

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Hằng Nga – 38

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Hằng Nga – 37

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Hằng Nga – 36

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Hằng Nga – 35

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Hằng Nga – 34

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Hằng Nga – 33