Trang phục Tết trung thu

  • Các loại trang phục biểu diễn sử dụng trong dịp lễ Tết Trung Thu. Bao gồm: Trang phục chị Hằng Nga, Trang phục Chú Cuội, Trang phục Thỏ Ngọc, Bộ múa lân, Trang phục Thần Tài, Trang phục Ông Địa.
  • Tất cả các mẫu đều có đầy đủ phụ kiện và đạo cụ đi kèm. Có size dành cho trẻ em và người lớn.
  • Dịch vụ bao gồm bán và cho thuê. Nhận may theo mẫu đảm bảo uy tín trên toàn quốc.

Trang Phục Múa Lân - Sư - Rồng

Bộ Đồ Múa Lân – 07

Trang Phục Múa Lân - Sư - Rồng

Bộ Đồ Múa Lân – 06

Trang Phục Múa Lân - Sư - Rồng

Trống Múa Lân – 02

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Chú Cuội – 09

Trang Phục Động Vật

Trang Phục Thỏ Ngọc – 03

Tóc - Râu Giả

Tóc Giả – 05

Tóc - Râu Giả

Tóc Giả – 04

Tóc - Râu Giả

Tóc Giả – 02

Tóc - Râu Giả

Tóc Giả – 03

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Hằng Nga – 51

Trang Phục Cổ Trang Trung Quốc

Trang Phục Hằng Nga – 50

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Hằng Nga – 49

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Hằng Nga – 48

Trang Phục Múa Lân - Sư - Rồng

Bộ Đồ Múa Lân – 05

Trang Phục Múa Lân - Sư - Rồng

Bộ Đồ Múa Lân – 04

Trang Phục Múa Lân - Sư - Rồng

Bộ Đồ Múa Lân – 03

Nhạc Cụ Biểu Diễn

Trống Múa Lân – 01