Trang phục Tết trung thu

  • Các loại trang phục biểu diễn sử dụng trong dịp lễ Tết Trung Thu. Bao gồm: Trang phục chị Hằng Nga, Trang phục Chú Cuội, Trang phục Thỏ Ngọc, Bộ đồ múa lân tự múa, Trang phục Thần Tài, Trang phục Ông Địa.
  • Tất cả các mẫu đều có đầy đủ phụ kiện và đạo cụ đi kèm. Có size dành cho trẻ em và người lớn.
  • Dịch vụ bao gồm bán và cho thuê. Nhận may theo mẫu đảm bảo uy tín trên toàn quốc.

Đạo cụ khác

Rồng Ruy Băng – 01

Áo Bà Ba

Áo Bà Ba – 58

Áo Bà Ba

Áo Bà Ba – 57

Áo Bà Ba

Áo Bà Ba – 56

Áo Bà Ba

Áo Bà Ba – 55

Áo Bà Ba

Áo Bà Ba – 54

Áo Bà Ba

Áo Bà Ba – 53

Áo Bà Ba

Áo Bà Ba – 52

Áo Bà Ba

Áo Bà Ba – 51

Áo Bà Ba

Áo Bà Ba – 50

Áo Bà Ba

Áo Bà Ba – 49

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Chú Cuội – 11

Tóc - Râu Giả

Búi Tóc Cổ Trang – 01

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Hằng Nga – 61

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Hằng Nga – 60

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Hằng Nga – 59

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Hằng Nga – 58

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Hằng Nga – 57

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Hằng Nga – 56