Trang phục trong Truyện Kiều

  • Trang phục hóa trang thành các nhân vật trong tác phẩm Truyện Kiều (Đoạn trường tân thanh) của nhà thơ Nguyễn Du.
  • Bao gồm các trang phục của nhân vật: Tú Bà, Thúy Kiều, Thúy Vân, Từ Hải, Mã Giám Sinh, Kim Trọng, Hoạn Thư, Sở Khanh…

Trang Phục Truyện Kiều

Trang Phục Kim Trọng – 01

Trang Phục Truyện Kiều

Trang Phục Mã Giám Sinh – 01

Trang Phục Truyện Kiều

Trang Phục Tú Bà – 01

Trang Phục Truyện Kiều

Trang Phục Thúy Vân – 01

Trang Phục Truyện Kiều

Trang Phục Thúy Kiều – 01