Trang Phục Ông Địa – 01

Trang phục Ông Địa múa lân

  • Một set gồm Áo, Quần, Mặt nạ, Quạt cầm tay, Đồ độn bụng và Dây thắt lưng
  • Nếu không đeo mặt nạ sẽ có dây cột đầu thay thế
  • Có size lớn cho người trên 100kg