Trang phục hóa trang thành nông dân các nước

  • Bao gồm 2 loại: Trang phục của nông dân Việt Nam và Trang phục của nông dân nước ngoài.
  • Có đầy đủ phụ kiện và đạo cụ dùng chung.

Trang Phục Hóa Trang

Trang Phục Nông Dân – 04

Trang Phục Nông Dân

Trang Phục Nông Dân – 05

Trang Phục Nông Dân

Trang Phục Nông Dân – 02

Trang Phục Nông Dân

Trang Phục Nông Dân – 01

Áo Bà Ba

Nón Lá – 01