Trang phục hay Y phục tôn giáo

  • Bao gồm: Trang phục Kito giáo, Trang phục Phật giáo, Trang phục Hồi giáo…
  • Một số như: Áo giáo sĩ (Áo Cassock), Áo alba, Áo lễ, Trang phục Abaya, Cà-sa…
  • Có đầy đủ phụ kiện đi kèm. Một số như: Gậy mục tử, Dây chuyền thánh giá đeo ngực, Chuỗi tràng hạt, Mõ…

Trang Phục Theo Tôn Giáo

Trang Phục Nữ Tu – 01