Trang Phục truyền thống Nhật Bản

  • Trang Phục Biểu Diễn Ánh Sáng có bán và cho thuê trang phục của Nhật Bản.
  • Bao gồm các loại trang phục: Kimono, Yukata, Hakama…
  • Có đầy đủ phụ kiện đi kèm như: Geta – guốc gỗ, Ô giấy…

Trang Phục Nhật Bản

Kimono – 14

Trang Phục Nhật Bản

Kimono – 13

Trang Phục Nhật Bản

Kimono – 12

Trang Phục Nhật Bản

Hakama – 02

Trang Phục Nhật Bản

Hakama – 01

Trang Phục Nhật Bản

Kimono – 11

Trang Phục Nhật Bản

Kimono – 10

Trang Phục Nhật Bản

Kimono – 09

Trang Phục Nhật Bản

Kimono – 08

Trang Phục Nhật Bản

Kimono – 07

Trang Phục Nhật Bản

Kimono – 06

Trang Phục Nhật Bản

Kimono – 05

Trang Phục Nhật Bản

Kimono – 04

Trang Phục Nhật Bản

Kimono – 03

Trang Phục Nhật Bản

Kimono – 02

Trang Phục Nhật Bản

Kimono – 01