Danh mục trang phục biểu diễn truyền thống Việt Nam

  • Trang phục truyền thống Việt Nam hay Việt phục
  • Bao gồm các trang phục truyền thống của 3 miền Bắc – Trung – Nam Việt Nam. Áo dài, Trang phục quan họ, Áo tứ thân, Yếm váy đụp và Áo bà ba, Áo tấc, Áo ngũ thân, Áo giao lĩnh…
  • Mỗi loại đều có nhiều mẫu đa dạng với đầy đủ phụ kiện đi kèm. Một số loại như Áo dài bưng quả, Áo dài gấm, Áo tứ phân in phun, Áo bà kate…
  • Phụ kiện có thể là Nón lá, Nón quai thao, Khăn rằn, Mấn…