Danh mục trang phục truyền thống của Việt Nam

  • Bao gồm các trang phục truyền thống của 3 miền Bắc – Trung – Nam Việt Nam. Áo dài, Trang phục quan họ, Áo tứ thân, Yếm váy đụp và Áo bà ba
  • Mỗi loại đều có nhiều mẫu đa dạng với đầy đủ phụ kiện đi kèm. Một số loại như Áo dài bưng quả, Áo dài gấm, Áo tứ phân in phun, Áo bà kate…
  • Phụ kiện có thể là Nón lá, Nón quai thao, Khăn rằn, Mấn…

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 109

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 108

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 107

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 106

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 105

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 104

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 103

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 102

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 101

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 100

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 99

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 98

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 97

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 96

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 95

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 94

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 77

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 76

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 75

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 74