Danh mục trang phục biểu diễn truyền thống Việt Nam

  • Bao gồm các trang phục truyền thống của 3 miền Bắc – Trung – Nam Việt Nam. Áo dài, Trang phục quan họ, Áo tứ thân, Yếm váy đụp và Áo bà ba, Áo tấc, Áo ngũ thân, Áo giao lĩnh…
  • Mỗi loại đều có nhiều mẫu đa dạng với đầy đủ phụ kiện đi kèm. Một số loại như Áo dài bưng quả, Áo dài gấm, Áo tứ phân in phun, Áo bà kate…
  • Phụ kiện có thể là Nón lá, Nón quai thao, Khăn rằn, Mấn…

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 122

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 121

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 120

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 119

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 118

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 117

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 116

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 115

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 114

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 113

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 112

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 111

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 110

Áo Bà Ba

Áo Bà Ba – 41

Áo Bà Ba

Áo Bà Ba – 40

Áo Bà Ba

Áo Bà Ba – 39

Áo Bà Ba

Áo Bà Ba – 38

Áo Bà Ba

Áo Bà Ba – 37

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 115