Danh mục Áo dài cách tân

  • Loại áo dài hiện đại. Chia làm Áo dài cách tân nam và Áo dài cách tân nữ
  • Trang phục nữ may kiểu tay raglan. Có tà dài qua đầu gối từ 5 – 10cm.
  • Có quần hoặc váy mặc chung với Áo dài cách tân nữ. Quần và váy đều có hai loại dài và ngắn.
  • Đối với Áo dài cách tân nam thì có Quần bó màu trắng hoặc Quần tây màu đen hoặc trắng mặc chung
  • Có phụ kiện đi kèm như Khăn đóng, Mấn…

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 130

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 129

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 128

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 127

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 126

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 125

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 124

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 123

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 122

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 121

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 120

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 118

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 119

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 117

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 116

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 115

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 114

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 113

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 112

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 110