Danh mục Áo dài cách tân

  • Loại áo dài hiện đại. Chia làm Áo dài cách tân nam và Áo dài cách tân nữ
  • Trang phục nữ may kiểu tay raglan. Có tà dài qua đầu gối từ 5 – 10cm.
  • Có quần hoặc váy mặc chung với Áo dài cách tân nữ. Quần và váy đều có hai loại dài và ngắn.
  • Đối với Áo dài cách tân nam thì có Quần bó màu trắng hoặc Quần tây màu đen hoặc trắng mặc chung
  • Có phụ kiện đi kèm như Khăn đóng, Mấn…

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 109

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 108

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 107

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 106

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 105

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 104

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 103

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 102

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 101

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 100

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 99

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 98

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 97

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 96

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 95

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 94

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 93

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 92

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 91

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 90