Danh mục trang phục Áo dài truyền thống

  • Một trong hai loại áo dài của Việt Nam. Chia ra làm Áo dài nam và Áo dài nữ. Gồm các loại: Áo dài truyền thống, Áo dài cách tân, Áo dài quan họ…
  • Áo dài nữ đặc trưng với tà áo may dài tới mắt cá chân. Có quần hoặc váy để mặc chung.
  • Quần hay váy đều được may dài tớt gót chân. Quần gồm loại Quần áo dài bình thường, Quần ống rộng giả váy và Quần ống bó màu trắng.
  • Đối với nam thì có loại Quần phi màu trắng mặc chung.
  • Phụ kiện đi kèm áo dài nữ là Khăn đóng nữ, Nón lá. Với nam thì là Khăn đóng nam.
  • Có mẫu dành cho trẻ em và người lớn. Từ độ tuổi mầm non trở lên.

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 109

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 108

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 107

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 106

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 105

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 104

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 103

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 102

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 101

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 100

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 99

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 98

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 97

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 96

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 95

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 94

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 93

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 92

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 91

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 90