Danh mục trang phục Áo dài truyền thống

  • Một trong hai loại áo dài của Việt Nam. Chia ra làm Áo dài nam và Áo dài nữ. Gồm các loại: Áo dài truyền thống, Áo dài cách tân, Áo dài quan họ…
  • Áo dài nữ đặc trưng với tà áo may dài tới mắt cá chân. Có quần hoặc váy để mặc chung.
  • Quần hay váy đều được may dài tớt gót chân. Quần gồm loại Quần áo dài bình thường, Quần ống rộng giả váy và Quần ống bó màu trắng.
  • Đối với nam thì có loại Quần phi màu trắng mặc chung.
  • Phụ kiện đi kèm áo dài nữ là Khăn đóng nữ, Nón lá. Với nam thì là Khăn đóng nam.
  • Có mẫu dành cho trẻ em và người lớn. Từ độ tuổi mầm non trở lên.

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống -125

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 124

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 123

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 122

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 121

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 120

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 119

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 118

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 117

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 116

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 115

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 114

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 113

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 112

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 111

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 110

Áo Dài Truyền Thống

Trang Phục Thầy Bói – 01

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 109

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 108

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 107