TRANG PHỤC HÓA TRANG CÁC LOẠI

  • Loại trang phục hóa trang thành đủ các nhân vật. Từ các nhân vật trong phim, trong truyện, các nhân vật lịch sử, các con vật…
  • Mỗi bộ trang phục đều được may rất cầu kỳ và có đủ phụ kiện đi kèm
Trang phục hóa trang thành ma sơ quỷ ám
Một mẫu trang phục hóa trang của chúng tôi
  • Gồm nhiều loại trang phục của nhiều quốc gia khác nhau. Một số như trang phục Halloween, trang phục Hy Lạp cổ đại, trang phục Bạch tuyết và bảy chú lùn…

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Lạc – 36

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Lạc – 35

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Lạc – 34

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Lạc – 33

Trang Phục Võ Thị Sáu

Trang Phục Lính Pháp – 02

Trang Phục Cosplay

Trang Phục Dracula – 02

Trang Phục Cosplay

Trang Phục Dracula – 01

Trang Phục Cosplay

Trang Phục Alice – 01

Trang Phục Ông Đồ

Kính Mắt Tròn Đen – 01

Trang Phục Động Vật

Trang Phục Thỏ Ngọc – 03

Hán Phục (Trang phục Trung Quốc cổ đại)

Hán Phục – 07

Hán Phục (Trang phục Trung Quốc cổ đại)

Hán Phục – 06

Hán Phục (Trang phục Trung Quốc cổ đại)

Hán Phục – 05

Hán Phục (Trang phục Trung Quốc cổ đại)

Hán Phục – 04

Hán Phục (Trang phục Trung Quốc cổ đại)

Hán Phục – 03