TRANG PHỤC HÓA TRANG CÁC LOẠI

  • Loại trang phục hóa trang thành đủ các nhân vật. Từ các nhân vật trong phim, trong truyện, các nhân vật lịch sử, các con vật…
  • Mỗi bộ trang phục đều được may rất cầu kỳ và có đủ phụ kiện đi kèm
Trang phục hóa trang thành ma sơ quỷ ám
Một mẫu trang phục hóa trang của chúng tôi
  • Gồm nhiều loại trang phục của nhiều quốc gia khác nhau. Một số như trang phục Halloween, trang phục Hy Lạp cổ đại, trang phục Bạch tuyết và bảy chú lùn…

Trang Phục Hai Bà Trưng

Trang Phục Tướng Quân – 01

Trang Phục Hy Lạp - La Mã Cổ Đại

Trang Phục Toga La Mã Cổ Đại – 05

Trang Phục Cổ Trang Trung Quốc

Trang Phục Hằng Nga – 50

Trang Phục Tấm Cám

Trang Phục Ông Lão – 01

Trang Phục Hy Lạp - La Mã Cổ Đại

Trang Phục Chiến Binh Hy Lạp – 01

Trang Phục Hy Lạp - La Mã Cổ Đại

Trang Phục Chiến Binh La Mã – 02

Trang Phục Tấm Cám

Giỏ Đựng Cá – 01

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Lạc – 28

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Hùng Vương – 01

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Lạc Long Quân – 01

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Cơ – 01

Aladdin và cây đèn thần

Công Chúa Jasmine – 03

Aladdin và cây đèn thần

Công Chúa Jasmine – 02

Aladdin và cây đèn thần

Công Chúa Jasmine – 01

Aladdin và cây đèn thần

Trang Phục Aladdin – 02

Aladdin và cây đèn thần

Trang Phục Aladdin – 01

Trang Phục Hy Lạp - La Mã Cổ Đại

Trang Phục Chiến Binh La Mã – 01