Danh mục áo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

  • Bao gồm: Áo sơ mi đoàn, Áo thun đoàn, Áo dài đoàn…
  • Các phụ kiện đi kèm có: Mũ tai bèo đoàn, Cờ đoàn đội, Cà vạt đoàn viên…

Áo Cờ Đỏ Sao Vàng

Váy Xếp Ly – 03

Áo Đoàn Thanh Niên

Cà Vạt Đoàn Thanh Niên – 01

Áo Đoàn Thanh Niên

Cờ Đoàn Thanh Niên – 01

Áo Đoàn Thanh Niên

Mũ Lưỡi Trai Đoàn – 01

Áo Đoàn Thanh Niên

Áo Dài Đoàn Thanh Niên – 01

Áo Đoàn Thanh Niên

Áo Thun Đoàn Thanh Niên – 01

Áo Cờ Đỏ Sao Vàng

Váy Xếp Ly – 02

Áo Cờ Đỏ Sao Vàng

Váy Xếp Ly – 01

Áo Đoàn Thanh Niên

Mũ Tai Bèo – 01