Trang phục hóa trang thành các nhân vật theo Truyện – Vở Kịch của việt Nam. Theo các thể loại Thần Thoại, Cổ Tích, Truyền Thuyết, Ngụ Ngôn…

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Lạc – 36

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Lạc – 35

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Lạc – 34

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Lạc – 33

Trang Phục Võ Thị Sáu

Trang Phục Lính Pháp – 02

Trang Phục Ông Đồ

Kính Mắt Tròn Đen – 01

Trang Phục Hai Bà Trưng

Trang Phục Tướng Quân – 01

Trang Phục Tấm Cám

Trang Phục Ông Lão – 01

Trang Phục Tấm Cám

Giỏ Đựng Cá – 01

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Lạc – 28

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Hùng Vương – 01

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Lạc Long Quân – 01

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Cơ – 01

Quạt Chuyên Múa

Quạt Múa – 07

Quạt Chuyên Múa

Quạt Múa – 08

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Lạc – 27

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Lạc – 26

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Lạc – 25

Nhạc Cụ Biểu Diễn

Trống Múa Lân – 01

Trang Phục Tấm Cám

Trang Phục Bà Lão – 01