Trang phục hóa trang Halloween

  • Trang phục hóa trang trong dịp lễ Halloween
  • Bao gồm một số trang phục như trang phục Phù thủy, trang phục Xác ướp, trang phục Ma cà rồng, trang phục Cướp biển…
  • Mỗi mẫu đều có đầy đủ phụ kiện và đạo cụ đi kèm
  • Bao gồm nhận may, bán và cho thuê