Danh mục trang phục truyền thống của các quốc gia trên thế giới

  • Bao gồm rất nhiều loại trang phục truyền thống của các quốc gia trên thế giới. Ví dụ như: Kimono Nhật Bản, Hanbok Hàn Quốc, Sampot Thái Lan, Sườn xám Trung Quốc, Sari Ấn Độ, Lungi Myanma…
  • Mỗi loại trang phục đều có mẫu mã đa dạng với phụ kiện đầy đủ. Có size dành cho cả trẻ em và người lớn.

Trang Phục Truyền Thống Nhật Bản

Kimono – 11

Trang Phục Truyền Thống Nhật Bản

Kimono – 10

Trang Phục Truyền Thống Nhật Bản

Kimono – 09

Trang Phục Truyền Thống Nhật Bản

Kimono – 08

Trang Phục Truyền Thống Nhật Bản

Kimono – 07

Hán Phục (Trang phục Trung Quốc cổ đại)

Trang Phục Hằng Nga – 29

Hán Phục (Trang phục Trung Quốc cổ đại)

Trang Phục Hằng Nga – 27

Hán Phục (Trang phục Trung Quốc cổ đại)

Trang Phục Hằng Nga – 23

Hán Phục (Trang phục Trung Quốc cổ đại)

Hán Phục – 01

Trang Phục Truyền Thống Ấn Độ

Sari – 02

Trang Phục Truyền Thống Ấn Độ

Sari – 01

Trang Phục Truyền Thống Ấn Độ

Dhoti – 04

Trang Phục Truyền Thống Ấn Độ

Dhoti – 03

Trang Phục Truyền Thống Ấn Độ

Dhoti – 02

Trang Phục Truyền Thống Ấn Độ

Dhoti – 01

Hán Phục (Trang phục Trung Quốc cổ đại)

Trang Phục Hằng Nga – 16

Trang Phục Cổ Trang

Trang Phục Hằng Nga – 14

Trang Phục Cổ Trang

Trang Phục Hằng Nga – 13

Sườn Xám

Sườn Xám – 13

Sườn Xám

Sườn Xám – 12