Danh mục trang phục Aladdin và cây đèn thần

  • Là trang phục biểu diễn theo truyện Aladdin và cây đèn thần trong bộ truyện Nghìn lẻ một đêm.
  • Gồm trang phục của: Aladdin, Thần đèn, Công chúa, Lão phù thủy

Aladdin và cây đèn thần

Công Chúa Jasmine – 03

Aladdin và cây đèn thần

Công Chúa Jasmine – 02

Aladdin và cây đèn thần

Công Chúa Jasmine – 01

Aladdin và cây đèn thần

Trang Phục Aladdin – 02

Aladdin và cây đèn thần

Trang Phục Aladdin – 01