Bộ Đồ Múa Lân – 01

  • Bộ đồ múa Lân dành cho 2 người múa
  • Gồm đầu lân và 2 quần lân cho người múa
  • Được làm bằng khung mây chắc chắn, nhẹ
Thuê: 0979 742 879 / May: 0937 237 975