Danh mục vũ khí biểu diễn

  • Bao gồm nhiều loại đa dạng: Gươm (Kiếm), Đao, Thương (Giáo), Các loại súng, Côn, Dao, Rìu…
  • Các vũ khí đều được làm từ gỗ, nhựa, cao su hoặc mút xốp

Vũ Khí Biểu Diễn

Cung Giả – 01

Vũ Khí Biểu Diễn

Súng Lục – 01

Vũ Khí Biểu Diễn

Kiếm Giả – 02

Vũ Khí Biểu Diễn

Kiếm Giả – 01

Vũ Khí Biểu Diễn

Thương – 01

Vũ Khí Biểu Diễn

Gươm Giả – 01

Vũ Khí Biểu Diễn

Đao – 01

Vũ Khí Biểu Diễn

Súng – 01