Bộ Đồ Múa Lân – 02

Bộ đồ múa Lân người lớn

  • Bộ đồ múa Lân dành cho 2 người múa
  • Dài – Rộng – Cao / 60cm x60cm x60cm
  • Gồm đầu lân và 2 quần người múa
  • Được làm bằng khung mây chắc chắn và rất nhẹ
  • Có trống lân và trang phục cho Ông Địa