Quạt Múa – 01

  • Quạt múa nan bằng nhựa
  • Một cặp gồm quạt tay trái và tay phải
  • Tổng chiều dài quạt 43 cm
  • Đường kính khi mở 82 cm
  • Quạt rất dễ đóng và mở