Quạt Múa – 04

Quạt múa lụa dài

  • Nan quạt được làm bằng tre
  • Tổng chiều dài quạt 180 cm
  • Đường kính khi mở 75 cm
  • Sử dụng cho mọi tiết mục múa