Quạt Múa – 04

Quạt múa lụa dài

  • Nan quạt được làm bằng tre
  • Tổng chiều dài quạt 180 cm
  • Đường kính khi mở 75 cm
  • Sử dụng cho mọi tiết mục múa
Báo giá thuê 0979 742 879 Báo giá may 0937 237 975

Nhận may theo mẫu và ship trên toàn quốc đảm bảo uy tín!