Danh mục Áo bà ba

  • Bao gồm Áo bà ba nam và Áo bà ba nữ. Chia ra làm 2 loại của trẻ em và người lớn.
  • Sử dụng cho nhiều mục đích như: Múa, hát, đóng kịch, chụp ảnh, làm đồng phục…
  • Các loại vải thường may như kate, phi, lụa, tơ tằm, gấm…
  • Phụ kiệm đi kèm có sẵn như Khăn rằn, Nón lá, Nón tai bèo…
  • Một bộ sẽ có quần mặc chung. Có thể cùng màu hoặc Quần phi đen hoặc trắng.
  • Có sẵn rất nhiều kiểu: bộ áo bà ba đồng dao, bộ áo bà ba trơn, bộ áo bà ba nông dân…