Quạt Múa – 02

  • Quạt múa lụa nan bằng tre
  • Chiều dài nan quạt 30 cm
  • Kích thước khi mở là 57 cm
  • Tổng chiều dài 1m8
  • Có nhiều màu sắc để lựa chọn
Danh mục: Từ khóa: