Trang phục Tết trung thu

  • Các loại trang phục biểu diễn sử dụng trong dịp lễ Tết Trung Thu. Bao gồm: Trang phục chị Hằng Nga, Trang phục Chú Cuội, Trang phục Thỏ Ngọc, Bộ đồ múa lân, Trang phục Thần Tài, Trang phục Ông Địa.
  • Tất cả các mẫu đều có đầy đủ phụ kiện và đạo cụ đi kèm. Từ râu, tóc, cài đầu, giày…

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Chú Cuội – 08

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Chú Cuội – 07

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Chú Cuội – 06

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Chú Cuội – 05

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Chú Cuội – 04

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Chú Cuội – 03

Trang Phục Cổ Trang Việt Nam

Trang Phục Chú Cuội – 02

Trang Phục Cổ Trang Việt Nam

Trang Phục Hằng Nga – 30

Hán Phục (Trang phục Trung Quốc cổ đại)

Trang Phục Hằng Nga – 29

Trang Phục Cổ Trang Việt Nam

Trang Phục Hằng Nga – 28

Hán Phục (Trang phục Trung Quốc cổ đại)

Trang Phục Hằng Nga – 27

Trang Phục Cổ Trang Việt Nam

Trang Phục Hằng Nga – 26

Trang Phục Cổ Trang Việt Nam

Trang Phục Hằng Nga – 25

Trang Phục Cổ Trang Việt Nam

Trang Phục Hằng Nga – 24

Hán Phục (Trang phục Trung Quốc cổ đại)

Trang Phục Hằng Nga – 23

Trang Phục Cổ Trang Việt Nam

Trang Phục Hằng Nga – 22

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Hằng Nga – 21

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Hằng Nga – 31

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Thỏ Ngọc – 02

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Thỏ Ngọc – 01