Giỏ Đựng Cá – 01

Giỏ đựng cá bằng tre

  • Đan bằng tre chắc chắn
  • Có tay cầm dễ sử dụng