Tóc Giả – 05

Tóc giả cổ trang của nữ
  • Được làm bằng chất liệu tốt giống tóc thật
  • Cài dạng bờm dễ sử dụng và chắc chắn