Quạt Múa – 07

  • Quạt múa đại in phun kim tuyến
  • Dài 1m, Mở 2m
  • Họa tiết trống đồng