Trang Phục Hằng Nga – 02

  • Bộ đồ hóa trang thành chị Hằng Nga
  • Full bộ gồm áo khoác, đầm, đai lưng và cài đầu
  • May kết hợp loại vải: voan, gấm và kim sa