Trang Phục Bà Già Noel – 11

  • Trang phục bà già noel
  • Một bộ kèm 1 nón và 1 đai lưng
  • Được may bằng vải nhung đẹp