Trang Phục Bà Già Noel – 06

  • Trang phục bà già Noel trẻ em
  • May bằng vải nhung
  • Gồm đầm và áo choàng