Trang Phục Ông Già Noel – 03

  • Trang phục Ông già Noel trẻ em
  • May bằng vải nhung
  • Gồm quần, áo, đai lưng và nón