Trang Phục Âu Lạc – 03

  • Trang phục âu lạc nữ
  • Được may bằng vải nhung
  • May dạng yếm mặc với váy rời
  • Một bộ có kèm đai lưng và nón