Tóc Giả Hằng Nga – 01

Tóc giả Hằng Nga

  • Mẫu tóc giả của chị Hằng Nga
  • Kiểu cài bờm rất dễ sử dụng
  • Trẻ em và người lớn đều sài được