Giày Múa – 06

Giày múa đế mềm có dây

  • Được may bằng vải cotton
  • Dùng được cho mọi thể loại múa
  • Có đủ size từ trẻ em đến người lớn
  • Nam và nữ đều dùng được.