Giày Múa – 03

Giày múa cho tiết mục múa dân tộc

  • Loại giày đế thấp và cứng
  • Được may bằng vải nhung
  • Kích cỡ từ trẻ em đến người lớn
  • Giày chỉ dùng cho nữ