Trang Phục Lính Tây Sơn – 01

Trang phục Lính Tây Sơn xưa của Việt Nam

  • Bộ trang phục gồm: Áo, Quần, Nón hoặc Dây cột đầu, Dây cột bụng.
  • Được may bằng vải phi